Vraag & Antwoord

Vraag 1. Werkt ABA(/VB) echt? Ja het werkt echt!

Vraag 2. Is ABA(/VB) moeilijk? Ja het is best moeilijk, maar het is te leren! Je kunt het vergelijken met autorijden, dat is ook niet makkelijk, maar de meeste mensen krijgen het onder de knie!

Vraag 3. Wat betekent ABA Eigenlijk? Applied Behavior Analysis oftewel Toegepaste gedragsanalyse. Gedraganalyse is de wetenschappelijke benadering van gedrag en houdt zich bezig met verklaring, voorspelling en sturing van gedrag.

Vraag 3. Wat betekent dat VB Eigenlijk? VB staat oorspronkelijk voor Verbal Behavior, wat het beste kan worden vertaald als "communicatie". De Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner heeft een boek geschreven met de titel "Verbal Behavior" waarin wordt beschreven hoe communicatief gedrag tot stand komt. Op basis van dit werk kunnen programma's worden ontwikkeld om kinderen te leren praten of anderszins te communiceren, wanneer ze dat niet op de gebruikelijke manier hebben kunnen oppikken.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.354+00:00