Voordeel

Voordeel is een directe (snelle) toestandsverbetering voor het organisme. Voordeel kan bestaan in een toename van iets fijns (reward), of een vermindering van iets vervelends (relief).

Voordeel heeft verschillend effecten op het organisme: Het geeft reinforcement (afhankelijk van de reinforcement schedule/het reinforcement pattern) van voorafgaand vertoonde gedragingen. Het leidt ook tot verzadiging.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.399+00:00