Verzadiging

Verzadiging treedt op door reward en vermindert de momentane waarde een gelijkaardige reward (je kunt ook zeggen: de motivatie voor dat soort reward vermindert)

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.385+00:00