Extinction

Bij Extinction gaat het hier om: van gedrag dat eerst is gereinforcet en vervolgens geen betterment (reward en/of relief) meer oplevert, zeggen we dat het wordt uitgedoofd

Extinction Burst

Type 2 punishing aspect kan leiden tot emotionele reacties en agressie

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.364+00:00