Reinforcement

Reinforcement is het sterker worden van gedragingen door reward. Voordelige consequenties kunnen zijn het toenemen van iets fijns (positive reinforcement) of het verminderen van iets vervelends (negative reinforcement).

Reinforcement is een principe dat ervoor zorgt dat we dingen die voor ons voordelig zijn, vaker zullen gaan doen. Reinforcement kan er bovendien voor zorgen dat we ons prettig voelen.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.375+00:00