Het Bevel-Spel

Voorbereiding: Bij het tafeldekken: zet op tafel een stapel borden en alle bekers bij elkaar en allem messen op een hoopje en alle vorken op hun eigen hoopje enzovoorts, zodat alle eetgerei van 1 soort voor de neus van 1 persoon staat. Het eten zelf wordt in het midden van de tafel gezet.

Procedure: Nadat iedereen is gaan zitten wordt het eetgerei verdeeld. Dit gebeurt als volgt: de oudste persoon gaat de mensen aan tafel langs en zegt de naam van de persoon en de naam van het ding dta hij wil hebben. Krachtig, zonder twijfel en niet op vragende toon. Dus bijvoorbeeld: Jan: Bord! (Jan overhandigt dan het bord, en zegt: "alsjeblieft"). Vervolgens Jan: Beker!, Dan Els: Mes!, Els: Vork!. Enzovoorts totdat iedereen alles heeft wat hij nodig heeft.

Effect van de oefening: men leert om duidelijk en direct te zeggen wat men wil hebben en van wie. Dit is een heel belangrijke vaardigheid bij mand-training.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.435+00:00