Remming

Remming treedt samen op met reinforcement en is het korte termijn effect van stimuli die op langere termijn reinforcing zijn. Door remming wordt voorkomen dat we iets wat ons iets oplevert in rap tempo zo snel en langdurig gaan uitvoeren dat we onszelf overbelasten. Men zou het effect van remming dus regulerend kunnen noemen.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.404+00:00