Belonen

Bij belonen gaat het om het door iemand verzorgen van een voordelige consequentie van een gedraging voor degene die de gedraging doet. Belonen kan door het toevoegen van iets fijns of het wegnemen van iets vervelends.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.409+00:00