Negeren

Negeren betekent zoveel als het geen aandacht geven aan gedrag dat vroeger wel aandacht opleverde. Indien die aandacht het gedrag zijn sterkte gaf, kan door het gedrag vanaf nu te negeren, de sterkte van dat gedrag gaan verminderen. Dat is dan een voorbeeld van uitdoving.

Het is belangrijk om goed in de gaten te hebben of het gedrag wel in de eerste plaats door aandacht werd onderhouden. Als het gedrag bijvoorbeeld het pakken van eten van een ander's bord is, en in plaats van het sociaal te bestraffen (bijvoorbeeld met een preek), gaan we het vanaf nu negeren, wat zou er dan kunnen gebeuren? Juist, het kan zijn dat het gedrag helemaal niet afneemt omdat het in stand wordt gehouden door al de lekkere hapjes die het oplevert!

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.413+00:00