Prompten

Prompten is het geven van gedragshulp. Het doel is een gewenste gedraging te helpen optreden, om die dan vervolgens te kunnen belonen. Voorzeggen, voordoen, fysieke begeleiding, het geven van hints zijn manieren om te prompten. Prompten is zeer belangrijk om nieuwe gedragingen aan te laten leren. Zonder prompting zou men moeten afwachten tot een gedraging die men wil belonen toevallig zou optreden, en dan zorgen dat ie meteen wordt beloond. Die techniek bestaat overigens wel en is bekend onder de naam shaping.

Maar shaping is ook een verwarrende term want die wordt ook gebruikt voor het in kleine stapjes aanleren van nieuw gedrag.

This page last updated: 2009-02-24T20:14:00.424+00:00